Zonnepanelen op eigen dak

EC/Westerveld verleent ondersteuning aan een zonnepanelen project dat wordt gecoördineerd door Buurkracht ( www.buurkracht.nl ). Het project wordt uitgevoerd in de twee kerndorpen Vledder en Diever.

Voor Diever is een bewonersavond gepland op 17 september in Stad & Esch om 19h30. Op die avond zal een voorstel worden gedaan voor zonnepanelen op eigen dak. De geselecteerde zal dan ook een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Vervolgens kunnen bewoners zich opgeven voor een vrijblijvende offerte.

Een vergelijkbaar traject wordt uitgezet voor Vledder.

De bedoeling is dat andere dorpskernen volgen.