Stap over naar Energie VanOns als uw energieleverancier

Iedereen in Nederland kan klant worden van de energieleverancier Energie VanOns. Energie VanOns (EvO) is opgericht door de koepelorganisaties van de drie noordelijke provincies. Voor Drenthe is dat de Drentse Kei en die ook hulp en adviezen m.b.t. duurzame projecten aan de EC/Westerveld verschaft.

EvO en de koepelorganisaties helpen lokale coöperaties zoals de EC/W bij het verkopen van hun duurzaam opgewekte energie. EvO verkoopt vervolgens deze energie aan haar klanten waarbij de lokale cooperatie voor elke klant die zij aanbrengt een vergoeding krijgt. Op deze manier komen gelden via de cooperatie bij lokale duurzame projecten terecht.

Klik hier en raadpleeg de tarieven van Energie VanOns