PCR Stad & Esch – Vermoedelijk een gepasseerd station – Lees hieronder het verhaal. Er komen alternatieven – Meld je dus aan als belangstellende!

Zonnepanelen op de sporthal van Stad & Esch – EC/Westerveld heeft in de laatste maanden hard gewerkt met het plan dit project te installeren voor een start productie op 1 maart 2021. In overeenstemming met informatie van het ministerie van EZ zouden we bij aanmelding voor 31 december 2020 met de bestaande postcoderoos regeling – de regeling verlaagd tarief mee kunnen doen. Echter…..

Besprekingen met diverse verzekeringsmaatschappijen hebben tot de conclusie geleid dat er geen betaalbare verzekering meer beschikbaar is voor zonnepanelen op panden met een brandrisico. Bij branden op diverse plaatsen in Nederland is fijn glasstof vrijgekomen in de omgeving – de mogelijke schade aan het milieu en het leven worden nu door TNO geëvalueerd. De kosten van het verwijderen van met glasstof vervuilde grond zijn zeer hoog. Het dak van de sporthal van Stad&Esch is voorzien van isolatiemateriaal EPS dat als brandbaar wordt aangemerkt. Daarmee lijkt het einde gekomen aan een project waar twee jaar aan gewerkt is.

De EC/W blijft niet bij de pakken neer zitten. Er wordt nu gezocht naar brandveilige daken en mogelijke grondgebonden PV projecten. We zijn met een enthousiast team en hopen binnenkort met voorstellen te komen.

In de tussentijd zal de EC/W met de gemeente in overleg gaan over de vraag hoe de toekomst er uit gaat zien voor PV projecten. Een technische verbetering aan panelen zodat geen glasstof kan vrijkomen is op dit moment nog speculatie.

Overheidsregelingen: De opzet van een toekomstig project zal iets wijzigen. Er zal gewerkt worden met de Postcoderoos-subsidieregeling die de regeling verlaagd tarief zal vervangen. Het doel blijft om bewoners die geen panelen op eigen dak kunnen plaatsen (schaduw of rieten dak) de mogelijkheid te bieden om gemeenschappelijk panelen op een geschikt groot dak of op de grond te plaatsen.

De verkoop van stroom zal aan Energie VanOns zijn, de groene energieleverancier in het noorden (zie website Energie.VanOns.org). EvO verkoopt de stroom weer aan klanten in het noorden voor concurrerende tarieven.  

Aanmeldingen – Het is nog steeds van belang dat belangstellenden voor deelname aan een zonnepanelenproject in de gemeente Westerveld zich aanmelden. We zijn niet beperkt tot een enkel project.

Aanmelden als belangstellende – Meldt u zich hieronder aan als u serieuze belangstelling heeft tot deelname aan een gemeenschappelijk zonnepanelen project.

Formulier voor belangstellenden voor deelname aan een postcoderoos project in de gemeente Westerveld .