PCR Stad & Esch – Toch doorstarten onder de nieuwe subsidieregeling ! Meld je dus aan als belangstellende!

Zonnepanelen op de sporthal van Stad & Esch – EC/Westerveld heeft in de laatste maanden de opties voor een doorstart onderzocht. In het 4de kwartaal 2020 bleek dat aan de eisen van de belastingdienst niet op tijd kon worden voldaan, d.w.z. niet op tijd om nog met de regeling verlaagd tarief mee te kunnen doen. Ook bleek het niet mogelijk om het project voor acceptabele kosten verzekerd te krijgen.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen: de rijksoverheid heeft de regels voor de nieuwe postcoderoosregeling gepubliceerd., de zogenaamde subsidie regeling. De subsidie is hoger vastgesteld dan aanvankelijk was gepubliceerd door het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) waarmee het nadeel t.o.v. de regeling verlaagd tarief is verdwenen.

Verder komt er wat beweging bij de verzekeraars, die zich realiseren dat vele , met name kleinere postcoderoos projecten geen doorgang zullen vinden met de zeer hoge premies. We overleggen nu met nieuwe partijen voor de verzekeringen.

We hebben het project doorgerekend met de subsidie bedragen en met informatie over verzekeringspremies die inmiddels aan ander coöperaties geoffreerd zijn. Op basis van de redelijke uitkomsten willen we nu toch proberen het project een doorstart te geven. Om dat de beschikking voor de project subsidie pas midden 2021 verwacht kan worden, wordt de project opstartdatum in het najaar verwacht.

Wat verandert er met de nieuwe subsidieregeling: Bij de regeling verlaagd tarief was het voordeel voor de deelnemer dat hij de energiebelasting die overeenkomt met elke kWh waarvoor hij in het project deelneemt met de thuisstroomrekening mag verrekenen. Het voordeel kwam dus rechtstreeks aan de deelnemer zonder tussenkomst van de coöperatie.

Met de subsidie regeling keert de rijksoverheid de subsidie aan de coöperatie uit. Deze keert aan de deelnemers een vastgesteld maandelijks bedrag uit.

Deelname in de nieuwe regeling: iedere bewoner of ondernemer in het postcoderoos-gebied kan deelnemen ongeacht of hij/zij al zelf panelen heeft. Met name voor kleine ondernemers en zelfstandigen met een zakelijke aansluiting, waarvoor de RVT geen zin had omdat zij toch geen energiebelasting betaalden, is deelname nu even interessant als voor niet ondernemers. De nieuwe regeling vereist, net als de oude regeling, dat deelnemers lid zijn van de coöperatie. Er is geen verhuisregeling meer: als u verhuist naar buiten het pcr gebied mag u gewoon blijven deelnemen. U mag ook uw deelname verkopen, maar dan wel aan iemand die in het pcr gebied woont.

De verkoop van stroom zal aan Energie VanOns zijn, de groene energieleverancier in het noorden (zie website Energie.VanOns.org). EvO verkoopt de stroom weer aan klanten in het noorden voor concurrerende tarieven.  

Aanmeldingen – Er zijn al een paar bevestigde deelnemers van de vorige wervingsronde, maar er is ook nog ruimte voor deelname die de EC/W zo eerlijk mogelijk wil verdelen. Net de gewijzigde bepalingen voor deelname vinden we dat de inschrijving dienen te heropenen. U kunt zich dus opnieuw als belangstellende opgeven, nog zonder verplichtingen. De EC/W komt midden 2021 met gedetailleerd informatie in een informatie bijeenkomst en in publicaties.

Aanmelden als belangstellende – Meldt u zich hieronder aan als u serieuze belangstelling heeft tot deelname aan een gemeenschappelijk zonnepanelen project, op dit moment zonder verplichting. U wordt dan op de hoogte gehouden van vorderingen.

Formulier voor belangstellenden voor deelname aan een postcoderoos project in de gemeente Westerveld .