PCR ‘Zon op Stad & Esch Diever’ (Techniek)

In dit bericht delen wij met U waarom er voor de oost‐west opstelling is gekozen en welke
verdere technische keuzes er gemaakt zijn om de opbrengst te maximaliseren.
Daarbij is het goed te realiseren welke randvoorwaarden er precies zijn en hoe deze invloed hebben. Voor de hand liggende beperkingen zijn de ligging van het dak, omliggende beplanting (bomen), oppervlakte van het dak, sterkte en constructie van het dak en de leeftijd van het dak.
Maar de meest beperkende randvoorwaarde werd opgelegd door de netwerkbeheerder,
in dit geval Enexis. Om dat in Zuidwest Drenthe het elektrisch netwerk geen grote capaciteit aan kan, weigert de netwerkbeheerder om grote opwekkers aan te sluiten. Echter door een beslissing van de minister mogen alle kleinverbruikers tot en met een aansluiting van 3×80 ampère niet geweigerd worden.
Met deze beperking is het dus de opdracht om zoveel mogelijk energie het netwerk op te krijgen. Een oost‐west opstelling geeft opgewekte energie verspreidt over de dag.
zie plaatje hieronder: licht en donker groene curve.


De eerste stap is om te kiezen voor een zogenaamde oostwest opstelling in plaats van een
zuid opstelling. Het plaatje hierboven verduidelijkt dit. Indien alle panelen naar het zuiden
worden gericht, vind de maximale opwekking plaats rond het middag uur (blauwe curve)
Echter door de helft van de panelen meer neer het oosten te richten en de andere helft naar het westen plaatsen zijn er twee kleinere pieken op twee verschillende momenten van de dag (rode‐paarse curve). Zoals al aangegeven is de grootste beperking opgelegd door de Enexis.


Deze randvoorwaarde zegt dat er op elk moment van de dag niet meer dan een bepaalde
hoeveelheid energie mag worden geleverd aan het netwerk. Er kan en mag dus verschil in de geleverde en opgewekte energie zitten.

[Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van Oktober 2020]

PCR ‘Zon op Stad & Esch Diever’ (update)

In de laatste maanden is er hard gewerkt door de EC/W en de firma Sjabbens. Er is
overeenkomst met de school voor het gebruik van het dak. De aansluiting voor terug levering naar het net is zeker gesteld met Enexis. De firma Sjabbens heeft een compleet ontwerp voor de installatie aangeleverd. Op 10 september werd een voorlichting bijeenkomst gehouden.


Een redelijk aantal inschrijvingen volgde – nog niet voldoende, maar in elk geval
aanmoedigend. Het afsluiten van verzekeringen van het project en de opstal blijkt veel
lastiger dan gedacht. Verscheidene brandschaden in het land hebben ertoe geleid dat – in de laatste maanden ‐ premies verveelvoudigd zijn en massa’s papierwerk ingediend moeten worden. We hebben aanvankelijk gestuurd op informatie over verzekeringen van collega coöperaties en HierOpgewekt; deze informatie is volledig achterhaald. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Inmiddels is het goede nieuws dat de subsidieregeling die de regeling verlaagd tarief (RVT)
gaat vervangen op 1 januari 2021, zodanig is verbeterd, dat daarmee een alternatief
beschikbaar is voor het geval dat vertragingen beletten dat we voor het einde van 2020 voor de RVT kunnen inschrijven.
De kernvraag bij dit alles is: willen eigenaren die zelf niet stroom kunnen opwekken op eigen dak dit elders doen. Het Stad & Esch project is de eerste zet die gedaan wordt om hieraan tegemoet te komen. We zullen alle mogelijkheden blijven onderzoeken om meer projecten te ontwikkelen voor iedereen die mee wil doen. Aanmelding als belangstellende blijft daarom van belang, ook al zou dat nog niet leiden tot deelname aan Zon op Stad&Esch Diever. Tenslotte willen wij ook weten voor wie wij dit werk doen en naar welke omvang van projecten we moeten kijken in de naaste toekomst.

[Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van Oktober 2020]

Voortgangsrapportage ThuysGas.

Wij willen onze leden en anderen graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van onze plannen met ThuysGas om Groen Gas te produceren voor de bewoners van de gemeente Westerveld. Zonneparken gebukt onder stikstofmaatregelen?

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg.
Deze uitspraak heeft 18.000 projecten in Nederland op slot gezet. Bouwbedrijven werden kort daarop ook nog geconfronteerd met de PFAS problematiek. Die laatste werd snel opgelost door normverruiming. De stikstof maatregelen worden daarentegen streng aangescherpt. Het gaat hier over de bescherming van flora en fauna. We willen biodiversiteit en geen monocultuur.

Dat is een mooi streven, maar hoe zit het nu met een weiland vol zonnepanelen en de flora
en fauna daaronder. De vogels zijn er niet meer maar er groeit wel veel onkruid. De
Rijksuniversiteit Groningen gaat nu onderzoek doen naar veranderingen in de habitat onder de panelen. De zonneparkbouwers zullen nog verrast worden als er voor die bedrijfstak een soortgelijke stikstofuitspraak komt.
Na het indienen van verschillende plannen en vele discussies met de gemeente heeft B&W
ons recentelijk schriftelijk op de hoogte gesteld dat zij willen meewerken aan het oprichten van een Groen Gas productie plant aan de Oeverasaweg te Havelte.

Inmiddels hebben wij met verschillende banken en fondsen gesprekken gehad om te
vernemen hoe de financiering van een dergelijk groen project kan worden gerealiseerd.
Wij hebben ook contact met de producent van droge vergister installaties, zoals gebruikt wordt bij Attero te Wijster. Financiers willen alle denkbare risico’s vermijden en zien graag het gebruik van bewezen technologie. Uiteindelijk is het belangrijkste pad dat we nog moeten afleggen: de zekerstelling van de benodigde “feedstock” (bio‐grondstoffen). De benodigde biogrondstoffen kan afval of overschotten zijn maar ook energieteelt. Daarvoor hebben we contact gelegd met “Agrarisch Natuur Drenthe” met het doel gezamenlijk geïnteresseerde boeren te vinden voor de kweek van energiegewassen.

De planning is om in november/december een congres/seminar te organiseren met als
titel: Energiegewassen de toekomst voor Groen Gas.

[Dit artikel is ook terug te vinden in in de nieuwsbrief van Oktober 2020]

Hoe bouw je een groen huis?

Hans en Titia bouwen een huis vlak bij de molen in Diever. Het wordt een vrijstaand duurzaam huis met een aangebouwde garage. Ze komen uit Eefde, bij Zutphen en zijn niet onbekend in Drenthe. Titia is in Wapse geboren, heeft in Diever gewoond en ook Hans komt oorspronkelijk uit het Noorden voordat ze naar Gelderland verhuisden.

Ze hebben altijd wel het plan gehad een huis te bouwen en werden ‘verliefd’  op dit stukje grond. Toch hebben ze zich niet halsoverkop in dit avontuur gestort wetende dat het veel werk zou worden om hun duurzame droom te realiseren.

Hans is van beroep energietechnicus en Titia adem- en ontspanningstherapeut.

Ze hebben de plannen goed voorbereid en uitgewerkt.  Ze hadden al wat ervaring. Het vorige huis in Eefde was een dertiger jaren huis wat ze zoveel mogelijk hebben verduurzaamd naar energielabel A. Het nieuwe huis wordt op dit gebied een nog grotere uitdaging. Hoe breng je alles samen en gaat dit niet ten koste van je wooncomfort/gezelligheid. Ook niet onbelangrijk is het allemaal te betalen wat je graag wilt of absoluut niet wilt.  Hoe vindt je de juiste architect en aannemer? Liefst met ervaring.

De gemeente had ook voorwaarden, bijv. omdat het huis op de hoek van twee straten ligt moest het ‘evenwichtig beeldbepalend’ zijn. Het advies van de gemeente; ga met de buren in gesprek, want het zou passen en meten worden, rekening houdend met de wensen van alle partijen. Dit bleek een uitstekend advies. Ze maakten kennis met de directe buren, legden hun plannen voor en konden er uiteindelijk samen uit komen. Na goedkeuring van de welstandscommissie stond niets in de weg om de vergunning te krijgen en de plannen uit te gaan voeren. Het kostte allemaal wel wat tijd en vasthoudendheid, al hadden ze al een architect, een ervaren aannemer en een installateur uit het dorp gevonden. Inmiddels is er een begin gemaakt met de bouw en zou het huis  er in april 2021 moeten staan.

Hoe gaat het er uit zien en wat zijn de duurzame elementen?

Het wordt een houtskeletbouw huis met een zadeldak gebouwd met milieuvriendelijke materialen. Gewoond wordt er voornamelijk op de benedenverdieping. Als gevelbekleding komen er verticale houten planken. Het dak krijgt ruime overstekken. Rond het huis komen zeven houten kolommen te staan.  Ook komen er luiken (op rolletjes) en openslaande deuren op het zuiden.

Er komt een vrij diepe kruipruimte waar later nog isolerende schelpen kunnen worden gestort.  De begane grond vloer wordt een PS-geïsoleerde combinatie-vloer (R –waarde 6). De muren zijn 40 cm dik, geïsoleerd met houtvezel (R – 7,5). Het dak wordt 45 cm dik en geïsoleerd met vlas ( R-9). Alle ramen krijgen drie dubbel glas. De muren worden geleemstuced en de vloer en enkele wanden afgewerkt met beton-ciré.

Voor het comfort komt er vloerverwarming en een hoog efficiënte houtkachel met een zo’n schoon mogelijke verbrandingstechniek. Voor de frisse lucht zorgt de (geluidsarme) warmte terug win installatie  (WTW) waarbij warmte uit de lucht wordt teruggewonnen.

Om dit alles van energie te voorzien (geen aardgas) , komt er een warmtepomp (vloer en tapwater) en 35 zonnepanelen verzonken in het zuidelijke dak zodat ze een mooi geheel vormen met de dakpannen. 

Hans en Titia willen elektrisch rijden en dus komt er nog een laadpaal.

Door alle duurzame maatregelen, het gebruik van milieuvriendelijke materialen en ook wat hand en spandiensten door hun zelf,  is de verwachting dat het huis energiezuinig wordt, comfortabel, mooi en dat er zelfs nog energie geleverd kan worden aan het energienet (energie-exporterend).  Mooi dat ze ook nog wat van de fruitbomen konden behouden.

We zullen de vorderingen van de bouw van dit bijzondere huis blijven volgen en u op de hoogte houden.

Dringende oproep aan zonnepanelen bezitters

Inleiding

Deze blog richt zich vooral op trotse eigenaren van zonnepanelen of kleine windmolens. Steeds vaker bereiken ons vragen waarom op zonnige dagen de opbrengst van een elektrische opwekinstallatie (uw panelen) voor enkele uren naar nul gaat. Heeft u daar ook hinder van lees dan vooral verder, maar zorg in elk geval dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet door zich aangemeld te hebben bij energieleveren.nl

Oorzaak

De oorzaak van bovengenoemd verschijnsel is simpelweg dat vraag en aanbod van energie uit balans zijn.
Vergelijk dit met een douche putje wat verstopt raakt. Er komt meer water uit de kraan dan de afvoer kan verwerken. Er zijn twee manieren om dit probleem te verhelpen en dat is de kraan dicht draaien of het water sneller weg te laten wegstromen.
Op het elektrische netwerk gebeurt iets soortgelijks, de energie die wordt opgewekt kan niet snel genoeg weg waardoor de (elektrische) spanning stijgt. De apparatuur zoals de tv, computer, wasmachine, etc kunnen omgaan met een spanning van 230 Volt +/- een paar procent marge maar wordt de spanning meer dan die marge dan legt alle apparatuur uit de buurt het loodje. Om dit te voorkomen schakelt de omvormer op storing zodra de spanning hoger dan de ongeveer 235 Volt. In vergelijk met het douche putje wordt de kraan dicht gedraaid. Op zo’n moment wordt door de omvormer niet meer aan het netwerk geleverd en wekt uw installatie due geen energie meer op. Dit herstelt zich automatisch als de spanning later op de dag naar veilige waarden terugzakt.

Remedie

Wat is er tegen te doen behalve de kraan dicht draaien? Wel, zorg dat er minder water door het putje moet en zorg voor een groter putje.
Dat eerste is te bereiken door op een zonnige dag zoveel mogelijk energie te gebruiken door bijvoorbeeld de wasmachine, wasdroger en/of de vaatwasser aan te zetten. Het helpt als ook uw buren die geen zonnepanelen hebben dit doen.
Ten tweede, zorg ervoor dat uw netwerkbeheerder weet waar er energie wordt opgewekt. Dan kan de netwerkbeheerder daar rekening mee houden en actie ondernemen om flessenhalzen (het verstopte putje) te voorkomen. Let op, u bent wettelijk verplicht uw installatie te registreren bij energieleveren.nl .

Achtergrond over uitbreiden van het elektriciteitsnet

Op vrijdag 11 september 2020 bestede het TV programma EenVandaag een item aan de noodzakelijke uitbreiding van het elektrische netwerk. Kijk vanaf minuut 20:10 op het volgende filmpje .

Groen gas voor nieuwbouw

De gemeente De Wolden heeft in december 2019 een besluit genomen over de openbare nutsvoorzieningen voor nieuwbouw. Iedere nieuwbouwwoning in de gemeente behoort te worden aangesloten op de openbare netwerken voor water, elektriciteit en gas, vindt het bestuur van De Wolden. Het gaat hier met name om de gasaansluiting, waardoor over enige tijd zelf opgewekt groen gas zal stromen. De overheid heeft de Gaswet in 2018 aangescherpt om Nederland sneller van het Groningse aardgas af te krijgen. In de nieuwe Gaswet mag nieuwbouw niet meer worden aangesloten op het gasnet.

Milieudefensie heeft vervolgens bezwaar aangetekend bij de bezwaarschriftencommissie. Als volgt samengevat:

  1. het besluit van de gemeente De Wolden strookt niet met:
    • de opdracht de opwarming van het klimaat te beperken;
    • het betaalbaar houden van de energievoorziening in Nederland;
    • het zorgvuldig omgaan met de beperkte hoeveelheid groen gas;
  2. er zijn alternatieven waardoor geen uitzonderingsgebied hoeft te worden aangewezen;
  3. het besluit is strijdig met de Gaswet en de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht.

Welk doel dient dit bezwaar? .
De bezwaarschriftencommissie heeft het bezwaar gegrond verklaard op puur juridische gronden, maar kijkt niet naar de noodzakelijke energietransitie en schiet daarom hierin tekort. Dat is wellicht wel begrijpelijk als het om een moeilijk complexe zaak gaat, maar hier gaat het om een simpele gasaansluiting. Het gaat dus niet over een juridisch conflict of milieu maar over een energietransitie vraagstuk. Behandel dat dan ook als een energietransitie vraagstuk.
De gemeente De Wolden is voornemens om het gebruik van Gronings aardgas te beëindigen, dat is ook het doel van de nieuwe Gaswet. Dit kan men bereiken door zelf groen gas te produceren en, dat via het bestaande gasnet aan alle, burgers aan te bieden. Van Aardgas af, aan het Groen gas. Nieuwbouw mag daarom niet meedoen!. De Commissie zegt:
Deze ongelijkheid is echter expliciet het uitgangspunt van de in de Gaswet opgenomen regeling”.
Van de commissie is het alleen mogelijk om een besluit te nemen met het oog op specifieke projecten, dus niet voor de gemeente als geheel.

Milieudefensie vindt dat: “het besluit strookt niet met de opdracht de opwarming van het klimaat te beperken”. Zij geven hier in haar bezwaarschrift de volgende redenen:
Uw besluit strookt niet met de uitdaging de opwarming van het klimaat te beperken, de energievoorziening in Nederland betaalbaar te houden, zorgvuldig om te gaan met de beperkte hoeveelheid ‘groen gas’ die beschikbaar is en met de Gaswet.
Verder schrijft Milieudefensie: . . . geen reden om ook nieuwbouw op het gasnet aan te
sluiten, die uitstekend met een warmtepomp kan worden verwarmd.

Daar wil ik graag het een en ander tegen in brengen. Een woning verwarmen met een HR‐gasketel is een van de meest milieu vriendelijke methoden om een woning te verwarmen. Uitmuntend rendement en laagste uitstoot. Een warmtepomp draait in de winter op de meest vervuilende kolencentrale. Die nota bene deels wordt gestookt op houtsnippers van vers gekapte bomen uit de V.S. of Letland. Groen gas is dus beter wanneer men iets wil doen tegen het opwarmen van de aarde.

Dan schrijft Milieudefensie over “beperkte hoeveelheid ‘groen gas’ die beschikbaar is” . Dat kan men ook zeggen van warmtenetten of aardwarmte of elektriciteit voor warmtepompen. De Wolden gaat daarom zelf Groen gas produceren, dan heb je geen beperking. Dit is om niet afhankelijk te zijn of te worden van de vuile energiecentrales. 100 jaar geleden had iedere stad een gasfabriek en men zorgde er voor zelfvoorzienend te zijn. Het zou ons sieren om dat vandaag weer te doen. Verder zegt Milieudefensie: “de energievoorziening in Nederland betaalbaar te houden”. Dan moet je zeker geen boomstammen uit de V.S. importeren voor de elektriciteit voor de warmtepomp.
Wat is er betaalbaarder dan je lokale afval lokaal omzetten naar Groen gas. Terwijl voor de burger de
gasprijs in 2020 sterk dalende is.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat schrijft op 30 maart 2020 in zijn Routekaart Groen Gas aan de Tweede kamer o.a. het volgende:
In 2021 moeten de Nederlandse gemeenten komen met een Transitievisie Warmte waarin zij onder meer aangeven welke buurten voor 2030 van het aardgas af zullen gaan en welke verduurzamingsstrategieën in deze buurten geïmplementeerd zullen worden. Tegen deze achtergrond kijkt een deel van de gemeenten, in het bijzonder die gemeenten met groengasproductie potentieel, expliciet naar verduurzamingsstrategieën met groen gas. Door de unieke eigenschappen van de gebouwde omgeving in combinatie met het feit dat specifiek deze sector nu al sterk rekent op groen gas, acht ik het noodzakelijk om nader richting te geven aan de inzet van groen gas in de gebouwde omgeving.

Ook wordt in de Gaswet in de Toelichting onder punt 5 (Evaluatie) beschreven dat de omschakeling naar aardgasvrije nieuwbouw en de inzet van de bevoegdheid door gemeenten in de praktijk een weg moeten vinden. Daarnaast kunnen de inzichten over de redenen om af te wijken evolueren. De brief van Minister Wiebes dit jaar geeft zeker nieuwe inzichten. Milieudefensie en de bezwaarschriftencommissie hadden wijsheid getoond in deze zaak de visie van Wiebes te volgen. Kan in De Wolden iedereen milieuvriendelijk zijn woning verwarmen. De Wolden geeft duidelijk invulling aan deze visie met de Proeftuin aardgasvrij Ansen.

De EC/Westerveld wil dit in de gemeente Westerveld op eenzelfde manier aanpakken.

De RRE krijgt een vervolg in 2021 – en huurders kunnen ook meedoen!

Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) wordt voortgezet in 2021, mét een mooie uitbreiding. Dit jaar was de maatregel enkel voor eigenaar-bewoners van een koopwoning, maar vanaf 2021 gaan ook huurders profiteren van de regeling. Daarnaast komen er regelingen voor energiebesparing bij het MKB.

Lees meer hier over op de website van het Drentsenergieloket.
Klik HIER om naar het artikel te gaan!

Duurzame energieopwekking te ambitieus?

Hoe breed is het draagvlak voor de energietransitie in Drenthe? Die vraag blijft de discussie over duurzame energieopwekking beheersen. Veel meer nog dan fouten uit het verleden.

PvdA-Statenlid Peter Zwiers telde ‘géén insprekers’ gisteren in Provinciale Staten. ,,En dat is veelzeggend’’, zei hij. ,,We willen voorkomen dat we de bevolking pas spreken als alles al is geregeld.’’

Met ‘we’ doelde Zwiers niet per se alleen op de provincie, maar vooral ook op de gemeenten en de waterschappen met wie aan de Drentse Energie Tafel gewerkt wordt aan de eerste regionale energiestrategie.

Worden inwoners van Drenthe daar voldoende bij betrokken? Krijgen ze helder uitgelegd hoe ze kunnen aanhaken bij de plannen? En worden ze daartoe voldoende uitgenodigd of financieel gesteund?

Uit onderzoeken van de Rekenkamer en onderzoeksbureau LexNova bleek recent dat de (provinciale) overheid wat dat betreft wel aan de bak moet.

De concept Drentse RES 1.0 – de Drentse versie van de regionale uitwerkingen van afspraken in het landelijk Klimaatakkoord om in 2030 op land 35 TeraWattuur aan elektriciteit op te wekken uit wind en zon – werd voor het eerst uitgebreid besproken door de commissie Omgevingsbeleid. De Drentse gemeenten zijn ambitieus als het gaat om plannen voor duurzame energieopwekking, was een van de constateringen. Maar zijn ze niet te ambitieus?

De VVD vindt van wel, bleek uit de kritische noten die fractievoorzitter Willemien Meeuwissen kraakte. ,,We gebruiken in Drenthe 1,6 procent van de energie in Nederland, hier woont 2,6 procent van de bevolking en we nemen 9,9 procent van de gevraagde hoeveelheid op te wekken energie voor onze rekening. Waarom?”

En welke rol speelde de provincie hierin, wilde ze weten. ,,Ik heb begrepen dat de provincie bij gemeenten heeft aangedrongen om hoog in te zetten. En ik ken de heer Stelpstra als iemand die niet stil in een hoekje gaat zitten.’’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) benadrukte dat als het aan de ‘ambitieuze Drentse gemeenten’ had gelegen het aanbod aan het rijk nog hoger was geweest. Of al hun plannen haalbaar zijn, dat moet nog blijken. Ze moeten technisch nog worden getoetst door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Statenlid Ewoud Bos (GroenLinks) vroeg aan de nee-schuddende PVV wie nou eigenlijk géén belang hebben bij de energietransitie. ,,Ongeveer 1,1 miljoen Drenten”, was het antwoord van Statenlid Tjip Koopmans.

Bos vroeg ook concreet aandacht voor de Drentse doe-het-zelvers. Mensen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning (sociale energietransitie) kunnen op basis van een aantal offertes een lening krijgen.

,,Maar mensen die zelf aan de slag willen met materialen, dus zonder aannemer, kunnen die lening niet krijgen.’’ Dat zou anders moeten, aldus Bos. Stelpstra zegde toe ook daar aandacht voor te vragen aan de Drentse Energie Tafel.

Forum voor Democratie en het CDA benoemden de omvang van het conceptdocument. ,,Een papieren tsunami’’, zei Jan Willem Drukker (Forum). ,,Voor een Statenlid al moeilijk doorheen te worstelen, laat staan voor een brede groep inwoners”, zei Klaas Neutel (CDA).

[Bron : Dagblad van het Noorden editie Donderdag 17 September 2020 pagina 25]

Energie ABC

Sinds we begonnen zijn aan de “Energie transistie” volgen de ontwikkelingen elkaar met een snel tempo op en worden er allerlei kreten bedacht om alles een naam te geven en begrip te creëren. Dit levert echter ook de nodige misverstanden op en de consument haalt soms de begrippen door elkaar. Denk alleen maar eens aan de misverstanden rond het begrip “biomassa”


De Energie Coöperatie Westerveld probeert duidelijkheid te geven en heeft een Energie ABC pagina gemaakt die we steeds proberen bij te houden en up to date te zijn.

Om hier te komen kunt u kijken onder het kopje informatie en dan op Energie ABC klikken.

Of klik <HIER> om direct naar de pagina te gaan!