PCR ‘Zon op Stad & Esch Diever’ (update)

In de laatste maanden is er hard gewerkt door de EC/W en de firma Sjabbens. Er is
overeenkomst met de school voor het gebruik van het dak. De aansluiting voor terug levering naar het net is zeker gesteld met Enexis. De firma Sjabbens heeft een compleet ontwerp voor de installatie aangeleverd. Op 10 september werd een voorlichting bijeenkomst gehouden.


Een redelijk aantal inschrijvingen volgde – nog niet voldoende, maar in elk geval
aanmoedigend. Het afsluiten van verzekeringen van het project en de opstal blijkt veel
lastiger dan gedacht. Verscheidene brandschaden in het land hebben ertoe geleid dat – in de laatste maanden ‐ premies verveelvoudigd zijn en massa’s papierwerk ingediend moeten worden. We hebben aanvankelijk gestuurd op informatie over verzekeringen van collega coöperaties en HierOpgewekt; deze informatie is volledig achterhaald. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Inmiddels is het goede nieuws dat de subsidieregeling die de regeling verlaagd tarief (RVT)
gaat vervangen op 1 januari 2021, zodanig is verbeterd, dat daarmee een alternatief
beschikbaar is voor het geval dat vertragingen beletten dat we voor het einde van 2020 voor de RVT kunnen inschrijven.
De kernvraag bij dit alles is: willen eigenaren die zelf niet stroom kunnen opwekken op eigen dak dit elders doen. Het Stad & Esch project is de eerste zet die gedaan wordt om hieraan tegemoet te komen. We zullen alle mogelijkheden blijven onderzoeken om meer projecten te ontwikkelen voor iedereen die mee wil doen. Aanmelding als belangstellende blijft daarom van belang, ook al zou dat nog niet leiden tot deelname aan Zon op Stad&Esch Diever. Tenslotte willen wij ook weten voor wie wij dit werk doen en naar welke omvang van projecten we moeten kijken in de naaste toekomst.

[Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van Oktober 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *