PCR ‘Zon op Stad & Esch Diever’ (Techniek)

In dit bericht delen wij met U waarom er voor de oost‐west opstelling is gekozen en welke
verdere technische keuzes er gemaakt zijn om de opbrengst te maximaliseren.
Daarbij is het goed te realiseren welke randvoorwaarden er precies zijn en hoe deze invloed hebben. Voor de hand liggende beperkingen zijn de ligging van het dak, omliggende beplanting (bomen), oppervlakte van het dak, sterkte en constructie van het dak en de leeftijd van het dak.
Maar de meest beperkende randvoorwaarde werd opgelegd door de netwerkbeheerder,
in dit geval Enexis. Om dat in Zuidwest Drenthe het elektrisch netwerk geen grote capaciteit aan kan, weigert de netwerkbeheerder om grote opwekkers aan te sluiten. Echter door een beslissing van de minister mogen alle kleinverbruikers tot en met een aansluiting van 3×80 ampère niet geweigerd worden.
Met deze beperking is het dus de opdracht om zoveel mogelijk energie het netwerk op te krijgen. Een oost‐west opstelling geeft opgewekte energie verspreidt over de dag.
zie plaatje hieronder: licht en donker groene curve.


De eerste stap is om te kiezen voor een zogenaamde oostwest opstelling in plaats van een
zuid opstelling. Het plaatje hierboven verduidelijkt dit. Indien alle panelen naar het zuiden
worden gericht, vind de maximale opwekking plaats rond het middag uur (blauwe curve)
Echter door de helft van de panelen meer neer het oosten te richten en de andere helft naar het westen plaatsen zijn er twee kleinere pieken op twee verschillende momenten van de dag (rode‐paarse curve). Zoals al aangegeven is de grootste beperking opgelegd door de Enexis.


Deze randvoorwaarde zegt dat er op elk moment van de dag niet meer dan een bepaalde
hoeveelheid energie mag worden geleverd aan het netwerk. Er kan en mag dus verschil in de geleverde en opgewekte energie zitten.

[Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van Oktober 2020]

PCR ‘Zon op Stad & Esch Diever’ (update)

In de laatste maanden is er hard gewerkt door de EC/W en de firma Sjabbens. Er is
overeenkomst met de school voor het gebruik van het dak. De aansluiting voor terug levering naar het net is zeker gesteld met Enexis. De firma Sjabbens heeft een compleet ontwerp voor de installatie aangeleverd. Op 10 september werd een voorlichting bijeenkomst gehouden.


Een redelijk aantal inschrijvingen volgde – nog niet voldoende, maar in elk geval
aanmoedigend. Het afsluiten van verzekeringen van het project en de opstal blijkt veel
lastiger dan gedacht. Verscheidene brandschaden in het land hebben ertoe geleid dat – in de laatste maanden ‐ premies verveelvoudigd zijn en massa’s papierwerk ingediend moeten worden. We hebben aanvankelijk gestuurd op informatie over verzekeringen van collega coöperaties en HierOpgewekt; deze informatie is volledig achterhaald. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Inmiddels is het goede nieuws dat de subsidieregeling die de regeling verlaagd tarief (RVT)
gaat vervangen op 1 januari 2021, zodanig is verbeterd, dat daarmee een alternatief
beschikbaar is voor het geval dat vertragingen beletten dat we voor het einde van 2020 voor de RVT kunnen inschrijven.
De kernvraag bij dit alles is: willen eigenaren die zelf niet stroom kunnen opwekken op eigen dak dit elders doen. Het Stad & Esch project is de eerste zet die gedaan wordt om hieraan tegemoet te komen. We zullen alle mogelijkheden blijven onderzoeken om meer projecten te ontwikkelen voor iedereen die mee wil doen. Aanmelding als belangstellende blijft daarom van belang, ook al zou dat nog niet leiden tot deelname aan Zon op Stad&Esch Diever. Tenslotte willen wij ook weten voor wie wij dit werk doen en naar welke omvang van projecten we moeten kijken in de naaste toekomst.

[Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van Oktober 2020]

Voortgangsrapportage ThuysGas.

Wij willen onze leden en anderen graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van onze plannen met ThuysGas om Groen Gas te produceren voor de bewoners van de gemeente Westerveld. Zonneparken gebukt onder stikstofmaatregelen?

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg.
Deze uitspraak heeft 18.000 projecten in Nederland op slot gezet. Bouwbedrijven werden kort daarop ook nog geconfronteerd met de PFAS problematiek. Die laatste werd snel opgelost door normverruiming. De stikstof maatregelen worden daarentegen streng aangescherpt. Het gaat hier over de bescherming van flora en fauna. We willen biodiversiteit en geen monocultuur.

Dat is een mooi streven, maar hoe zit het nu met een weiland vol zonnepanelen en de flora
en fauna daaronder. De vogels zijn er niet meer maar er groeit wel veel onkruid. De
Rijksuniversiteit Groningen gaat nu onderzoek doen naar veranderingen in de habitat onder de panelen. De zonneparkbouwers zullen nog verrast worden als er voor die bedrijfstak een soortgelijke stikstofuitspraak komt.
Na het indienen van verschillende plannen en vele discussies met de gemeente heeft B&W
ons recentelijk schriftelijk op de hoogte gesteld dat zij willen meewerken aan het oprichten van een Groen Gas productie plant aan de Oeverasaweg te Havelte.

Inmiddels hebben wij met verschillende banken en fondsen gesprekken gehad om te
vernemen hoe de financiering van een dergelijk groen project kan worden gerealiseerd.
Wij hebben ook contact met de producent van droge vergister installaties, zoals gebruikt wordt bij Attero te Wijster. Financiers willen alle denkbare risico’s vermijden en zien graag het gebruik van bewezen technologie. Uiteindelijk is het belangrijkste pad dat we nog moeten afleggen: de zekerstelling van de benodigde “feedstock” (bio‐grondstoffen). De benodigde biogrondstoffen kan afval of overschotten zijn maar ook energieteelt. Daarvoor hebben we contact gelegd met “Agrarisch Natuur Drenthe” met het doel gezamenlijk geïnteresseerde boeren te vinden voor de kweek van energiegewassen.

De planning is om in november/december een congres/seminar te organiseren met als
titel: Energiegewassen de toekomst voor Groen Gas.

[Dit artikel is ook terug te vinden in in de nieuwsbrief van Oktober 2020]