Buurkracht Initiatieven

Introductie

Samen met de organisatie Buurkracht werkten EC/Westerveld en bewoners aan initiatieven om duurzaamheid te stimuleren in de gemeente Westerveld. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van coöperatieve projecten zoals gemeenschappelijk aanschaffen van zonnepanelen en coöperatieve projecten voor dak-, vloer, of spouw isolatie.

Buurkracht teams

In de gemeente Westerveld werden in 2019 twee coöperatieve projecten gestart, in Vledder en Diever, voor installatie van zonnepanelen op de eigen woning. In beide dorpen gingen enthousiaste teams aan het werk een offerten traject. Op de foto boven ziet u het Diever team. Na een campagne van adverteren en flyeren werden in september buurtavonden georganiseerd in Vledder en Diever, waar een geselecteerde installateur informatie gaf over het aan te bieden pakket.

Voortgang

In oktober worden de woning specifieke voorstellen en offerten ontwikkeld waarna de bewoners die zich hebben aangemeld definitief kunnen beslissen.

Plannen

De EC/W bekijkt nu hoe verdere initiatieven met Buurkracht kunnen worden ontwikkeld. Suggesties van bewoners zijn uitaard welkom. Schrijf naar info@ecwesterveld.nl onder vermelding van Suggsties Buurkracht.